Müze Gazhane’de T-Atölye odasında buluştuk

Tarih: 04.12.2021

Müze Gazhane’de T-Atölye odasında buluştuk
Müze Gazhane’de T-Atölye odasında buluştuk
Müze Gazhane’de T-Atölye odasında buluştuk

ETMK’nın ve Endüstriyel Tasarımın geleceğini, Arama ekibinin yürütücülüğünde tartıştığımız Arama Konferansı çıktılarını paylaşmak, ortak akıl ile belirlediğimiz ana akımları, mesleki artıları ve eksileri, vizyon, misyon ve öncelikli hedeflerimizi gözden geçirerek eylem planımızı birlikte oluşturmak için İstanbul üyelerimiz ile 04.12.2021 tarihinde Müze Gazhane’de T-Atölye odasında buluştuk.