1988 yılında Ankara’da bir grup endüstriyel tasarımcı tarafından kurulan Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) derneği, Türkiye’de endüstriyel tasarım alanında çalışmalar yapan en köklü mesleki örgüttür. ETMK’nın İstanbul, İzmir ve Ankara’da Şubeleri vardır. ETMK’nın temel hedefi, endüstri ürünleri tasarımı mesleğini topluma tanıtmak, tasarımcıların hak ve yetkilerini oluşturmak ve korumak, meslektaşlar arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, topluma tasarlanmış nitelikli ürünler sunulmasını sağlamak amacıyla ilgili kuruluşlarla üretici ve kullanıcı düzeyinde çalışmalar yapmaktır.

ETMK, bugüne kadar açtığı sergiler, düzenlediği ve desteklediği yarışmalar, yayımladığı kitap ve kataloglar, gerçekleştirdiği panel ve eğitim çalışmalarıyla endüstriyel tasarımı meslektaşlar, üreticiler ve kullanıcılar açısından ortak platformlarda ele almayı amaçlamaktadır. Toplumun çeşitli kesimlerine ve endüstriye ulaşarak, endüstriyel tasarımın yerel ve küresel pazardaki artan önemini göstermek, Türk tasarımcıların birikimini ve katkılarını paylaşmak ETMK’nın başlıca hedefleridir. Bu hedeflere ulaşma yönünde ETMK her yıl birçok etkinlik gerçekleştirmekte ve çalışmalarını belgelemektedir.

ETMK, sistem kurgusunu oluşturduğu Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödüllerinin T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Birliği ile birlikte yürütücüsüdür. Ayrıca ETMK, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlık ettiği Türk Tasarım Danışma Konseyinin (TTDK), Uluslararası Endüstriyel Tasarım Toplulukları Konseyinin (ICSID), – yeni adıyla Dünya Tasarım Örgütü (WDO), T.C. Ekonomi Bakanlığı Tasarım Destek Komitesinin ve Yaratıcı Endüstriler Konseyinin (YEKON) üyesidir.

Linkler:
https://www.designturkey.org.tr/
http://etta.org.tr/
http://www.etsm.org.tr/