skip to Main Content
0-549-229 82 36 info@etmk.org.tr

ETMK 17. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

(ETMK) ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU DERNEĞİ

  1. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği 17. Olağan Genel
Kurul toplantısı 15.03.2021 tarihinde yeterli üye sayısının sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, 17. Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2021 tarihinde, saat 10:00’da aynı gündemle ancak 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın“Yeni Kontrollü Normalleşmeye” İlişkin Genelgesi 9. maddesi* gereğince Cer Modern** / Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımızla,
ETMK Yönetim Kurulu adına
Başkan Sertaç Ersayın

* “Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.”

** https://www.cermodern.org/iletisim.html

GÜNDEM

1- Açılış konuşması, saygı duruşu
2- Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısının tespitine ait tutanağın okunması,
3- Divan Heyeti Seçimi
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunumu
4.1 Üyelik ödenti borçları nedeni ile üyelikleri düşürülenlerin durumunun görüşülmesi
5- Mali Bütçe raporunun okunması
6- Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, görüş ve öneriler
7- Denetim Kurulu raporunun okunması
8- Yönetim Kurulu’nun ibrası
9- Gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülüp oylanması
10- Önergeler ve değerlendirmeler (Mevcut tüzük ve yönetmelikler için getirilecek değişiklik önerileri bu maddede konuşulacaktır)
11-Gelecek dönem Yönetim Kurulu Adayların tanıtım konuşmaları
12- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi
13- Dilek ve öneriler
14- Kapanış

Back To Top