skip to Main Content
0-549-229 82 36 info@etmk.org.tr

Dünya Tasarım Örgütü’nden Tasarımcılara Çağrı _ #COVID19DesignChallenge

Dünya Tasarım Örgütü (WDO), IBM ve Design For America ile işbirliği içinde COVID-19 için küresel bir tasarım seferberliği oluşturma çabası ile bir inisiyatif başlattı. Başlangıç olarak 24 saat içinde aciliyet ve potansiyel etkileri temel alınarak yedi ana grup altında toplanan 180 ufuk açıcı fikir toplandı.

WDO şimdi de dünya çapında uzaktan ama birlik içinde çalışacak gönüllü çalışma grupları oluşturmak için tasarımcıları davet ediyor.

İnisiyatif ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

COVID19DesignChallenge

Back To Top