skip to Main Content
0-549-229 82 36 info@etmk.org.tr

10 Mayıs 2019 ETAK Öğrenci Çalıştayı

24. Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik Konseyi (ETAK) toplantısı ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün ev sahipliğinde 10 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi. “Kurumsal Gelişim” teması üzerine gerçekleştirilen toplantıda yüksek öğrenimde kalite güvencesi ve akreditasyon konuları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya paralel olarak yürütülen öğrenci çalıştayında ise Aday Üye Temsilcilerimiz Türkiye çapında Aday Üyeler ile gerçekleştirdiğimiz “endüstriyel tasarım eğitiminde sorunlar ve çözüm önerileri” anketimizin yanıtlarını değerlendirdiler ve bulguları  ETAK toplantısının son bölümünde sundular.

Aday Üye Temsilcilerimizin “endüstriyel tasarım eğitiminde sorunlar ve çözüm önerileri” konulu anket değerlendirmelerinde aşağıda yer alan altı ana sorun alanı öne çıktı:

 • İletişim
 • Fiziksel Koşullar
 • Maddiyat
 • Akademik Kadro
 • Ders Planı
 • Sektör

Bu sorun alanları kapsamında öne çıkan iyileştirme ihtiyaçları:

 • Akademik kadronun güncellenmesi-iletişim sorunları
 • Akademik kadro sayıları
 • Sektörde meslek alanının tanınırlığı
 • Öğretim elemanları arasında sektörden ve uygulamadan gelenlerin sayıları
 • Öğrenciler için kariyer fuarı, seminer ve teknik geziler
 • Ekstra seminerler, kişisel gelişim destekleri vb. 
 • Psikolojik açıdan profesyonel destek
 • Multidisipliner çalışmalar
 • Öğrenciden öğrenciye deneyim aktarımı (Staj, stüdyo çalışmaları vb. konularda)
 • Üniversiteler arasında ders saatleri dengesi
 • Derslerin yıllara dağılım dengesi
 • Branşlaşmaya izin veren eğitim yapısı  (Uzmanlaşmayı destekleyen yaklaşımlar)
 • Ders içeriklerinin okullar arasındaki farklılığı
 • Atölyeler
 • Atölye kullanım saatleri (mesai saatleri dışı kullanıma izin verilmemesi, dış kaynaklara başvurmak zorunda kalmak ve bu nedenle ekonomik sorunlar yaşamak)
 • Öğrencilerin ekonomik kaynaklarının zorlanması, malzemelere erişim 
 • Notlandırma/Değerlendirme kriterleri (neyin sorunlu olduğunun bilgisinin verilmesi)
 • Öğrenciler ile mezunların ilişkileri (Deneyim vb. konuların paylaşılması, sektörlerde çalışan mezunlarla iletişime geçebilmek)

Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerde Aday Üye Temsilcilerimizin saptadıkları sorun alanları ve sorunların böyle bir toplantıda dile getirilmesinin önemli bir katkı olduğuna ve toplantının ana gündem konusu olan “Kurumsal Gelişim” ile doğrudan ilişkisine vurgu yapıldı ve çalıştaya katılan temsilcilerimize teşekkür edildi.

ETAK öğrenci çalıştayına katılan Aday Üye Temsilcilerimize ve anketimizi dolduran Aday Üyelerimize teşekkür ederiz.

 

 

Back To Top