Dünyanın özellikle kullanıcı odakları sorunları ile ilgiliyseniz ve bu sorunların Endüstriyel Tasarımla çözülebileceğine inanıyorsanız,
Endüstriyel Tasarımcıların mesleki haklarının yeteri kadar gelişmiş olmadığını ve daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyorsanız,
Endüstriyel Tasarımın yeteri kadar tanınmadığını, ekonominin tasarımın gücünden yeteri kadar yararlanamadığını düşünüyorsanız,
Endüstriyel Tasarım mesleğinin standartlarının henüz tam anlamıyla tanımlanmadığını, neyin Endüstriyel Tasarım olduğunun daha iyi ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız,
Endüstriyel Tasarımcılığın hak ettiği saygınlığa kavuşmadığını düşünüyorsanız,
Endüstriyel Tasarım eğitiminde iyileştirilmesi gereken pek çok nokta olduğunu düşünüyorsanız,
Kolektif çalışmanın nimetlerinden yararlanarak bilimsel araştırmalarınıza güç katmak istiyorsanız,
Endüstriyel Tasarımın hak ettiği noktaya gelmesinin öncelikle tüketicileri bilinçlendirmekten geçtiğini ve bu amacın bireysel çaba ile başarılamayacağını biliyorsanız,
İyi tasarımı üretime sokan üreticileri ödüllendiren Design Turkey mekanizmasının parçası olmak istiyorsanız,
Türk Tasarım Danışma Konseyi olan ETMK’nın bir üyesi olarak, Türk Tasarım politikalarını geliştirmek konusunda söz sahibi olabileceğinizi biliyorsanız,
ICSID üyesi olan ETMK’nın, dünya tasarım politikalarını geliştirmek konusunda söz sahibi olabileceğinizi biliyorsanız,
TİM, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TUSİAD gibi çalışma arkadaşları olan ETMK’nın üyesi olarak kariyer basamaklarında ve teşvik basamaklarına ulaşmakta bir adım önde olacağınızı düşünüyorsanız,
ETMK’nın düzenlediği sergi ve yayınlarda öncelikli pozisyona sahip olacağınızı biliyorsanız,
Sadece okul okumakla tasarımcı olunamayacağını, sürekli meslek içi eğitimin şart olduğunu, ETMK’nın bu amaçla en uygun ortamı sunduğunu biliyorsanız,
ETMK üyesi olan elit tasarımcılarla, çeşitli etkinliklerde yan yana olmanın size kazandıracağı mesleki gelişimin farkındaysanız, ETMK üyesi olmalısınız…

Üyelik Şartları

Derneğin asil üyesi olabilmek için:

a. Endüstriyel tasarım bölümlerinden lisans derecesi almış olduğunu belgelemek,
b. Fiil ehliyetine sahip olmak ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak,
c. Yıllık üyelik ödentisini yüklenmek (120.-TL),
d. Bir defaya mahsus olmak üzere üyelik giriş ücretini ödemeyi yüklenmek (100.-TL),
e. Aidatları aksatmadan ödeyeceğini, aidatların düzenli şekilde ödenmemesi durumunda aidat borcunun dernek tarafından kendisinden talep edilebileceğini, aidatları düzenli olarak ödememe durumunda vuku bulabilecek ihtarname, avukatlık masrafları ve benzeri hukuki masraflardan sorumlu tutulacağını bildiğini kabul etmek,
f. İki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, mezuniyet belgesi, öz geçmiş ve ıslak imzalı dilekçe ile derneğe (elden, internet sitesi üzerinden, posta veya e-posta ile) başvurmak ve dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmek gerekir.

Yabancı uyrukluların, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgenin örneğini de vermeleri gerekir.
Yönetim Kurulu üyeliğe alıp almamakta serbesttir. Ancak başvuruyu olumlu ya da olumsuz otuz gün içinde karara bağlayıp sonucu dilekçe sahibine yazıyla veya e-posta ile bildirmek zorundadır.
Aidat ödemeleri, 1 Ocak-31 Aralık tarihlerini içermektedir. Yeni üye olmak isteyenler, yıllık tüm aidatı ödemekle yükümlüdür.

Hesap Numarası:

T. Garanti Bankası Ümitköy Şubesi
483-6288068
TR49 0006 2000 4830 0006 2880 68

Üyelik Başvuru Formu

Üyelik başvurusu için doldurulan formun ıslak imzalı olarak ETMK Türkkonut Çalışma Merkezi adresine iletilmesi gereklidir.

Doldurduğunuz formu "GÖNDER butonuna basmadan önce sayfanın altında bulunan "print" seçeneği ile yazdırabilirsiniz.

ETMK Türkkonut Çalışma Merkezi
Dodurga Mah.İletim Cad.Tepe Çalışanları Sitesi 1. Blok No : 11/D-1 Türkkonut – Ankara