ETMK Personel İlanı

Tarih: 29.05.2023

ETMK Personel İlanı

ETMK Personel İlanı

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Genel Merkezinde tam zamanlı olarak çalışmak ve ETMK sekreteryasını yürütmek üzere personel alımı yapılacaktır. Görev, sorumluluklar ve aranan niteliklerin tanımı aşağıdadır:
 • ETMK'nın üyeleri ve mevcut öğrenci ağı ile ilişkileri yönetmek
 • Yeni üye kaydı ve ETSİS’i (Endüstriyel Tasarım Sayısal İzleme Sistemi) kullanmak üzere dijital platformlarda çalışma yapmak
 • ETMK'nın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkileri yönetmek
 • 2023 yılı itibari ile ETMK Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu (ENTAK) ile başlayan eğitim programı akreditasyon süreçlerinde, başvuru sahibi eğitim kurumları ile iletişim ve yazışmaları yürütmek
 • ETMK'nın ortağı ve yürütücüsü olduğu Design Türkiye veya benzeri organizasyonlarda, başvuru süreçleri ve çevrimiçi platform yönetiminde ETMK'yı temsilen aktif sorumluluk üstlenmek
 • ETMK'nın sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini düzenli yönetmek
 • ETMK içinde kurulacak iletişim grubu ile koordineli çalışarak tutarlı bir iletişim dilinin oluşması için çaba sarfetmek
 • ETMK’nın bir dernek olarak yerine getirmesi gereken resmi prosedürleri yürütmek,
 • ETMK'nın Ankara Türkkonut'taki merkez ofisi çalışma adresidir. Ofisin yönetim sorumluluğu da görev tanımları arasındadır.
 • Adaylarda minumum beş yıllık iş tecrübesi ve tercihen bir STK veya ağ yönetiminde sorumluluk üstlenmiş olması beklenmektedir.
 • Adayların tercihen Endüstriyel Tasarım alanında lisans derecesine sahip olması beklenmektedir.
 • Üniversitelerin mimarlık ve tasarım fakültelerinden veya iş idaresi, ofis yönetimi, işletme, kamu yönetimi gibi alanlarından mezun olan adaylar da bu görev tanımına başvurabileceklerdir.
 • Hafta içi beş gün, tam zamanlı çalışmak üzere istihdam edilecek adaylar ile gerçekleştirilecek görüşmeler ile ücret belirlenecektir.
 • Yemek, ulaşım vb destek paketleri karşılıklı görüşme ile belirlenecektir.
 • Görev ve sorumluluklar ile haklar ve performans kriterleri hazırlanan ve taraflarca imzalanacak sözleşme ile belgelenecektir.
Başvuruda bulunacak adayların başvurularını genelmerkez@etmk.org.tr adresine iletmelerini bekliyoruz.
ETMK ile ilgili detaylı bilgiye www.etmk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.