YÖKAK tarafından ETMK - ENTAK’a, Endüstriyel Tasarım lisans programlarının akreditasyonu için yetkilendirmek üzere Kalite Tescil Belgesi 22.12.2022 tarihi itibari ile verilmiştir.

Tarih: 26.12.2022

YÖKAK tarafından ETMK - ENTAK’a, Endüstriyel Tasarım lisans programlarının akreditasyonu için yetkilendirmek üzere Kalite Tescil Belgesi 22.12.2022 tarihi itibari ile verilmiştir.

Değerli ETMK Üyeleri,

35 yıla yaklaşan mesleki bilgi ve deneyimi ile, akademik ve profesyonel üyeleriyle, ulusal ve uluslar arası ağlardaki varlığı ile ürettiği bilgi ve biriktirdiği deneyimler ile bugünlere gelen ETMK; şimdi müjdeli bir haber ile yeni bir döneme giriyor.

YÖKAK* tarafından ETMK - ENTAK’a, Endüstriyel Tasarım lisans programlarının akreditasyonu için yetkilendirmek üzere Kalite Tescil Belgesi 22.12.2022 tarihi itibari ile verilmiştir.

Alanımızın oluşturduğu yüksek uzmanlık seviyelerindeki profesyonelleri ve alanımızın değerli hocalarının ETMK çatısında buluşması ile faaliyetlerine başlayan akademik akreditasyon kurulumuzun içinde yer alarak veya dışarıdan destek vererek motive eden, değerlendirmelerini paylaşan ve kurul içinde özveri ile uzun dönemdir çalışan değerli hocalarımızın tümüne teşekkür ediyoruz.

Öncelikle ETAK içinde oluşarak ilerleyen komisyon, akabinde de ETMK bünyesinde yapısını aynen muhafaza ederek devam etmiş ve ENTAK** adını almıştır.

Entak’ın hassas çalışmaları, akreditasyon sürecinin gerekliliği olan aşamaları planlayarak oluşturduğu yol haritası ile ETMK çatısında gerçekleşen başvurunun, YÖKAK tarafından olumlu değerlendirilmiş olması çok değerlidir.

Bağımsız değerlendiricileri, akademik üyeleri, özel sektör ve öğrenci temsilcileri ile ETMK çatısında tanımlanmış ve onaylanmış yapısı ve kuralları ile bağımsız bir platformda çalışacak olan ENTAK’a başarılar diler, emeği geçen herkesi ve ENTAK’ı , ETAK’ın oluşturduğu platform içinde başlayarak ilerleyen bu insiyatifin oluşmasına katkı sağlayan ETAK üyelerine de ayrıca teşekkür ederek, tebrik ederiz. Bu süreçte sabırla çalışan ve sürecin gelişmesi için çalışma kurulları ile eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde yön gösteren Sevgili Gülay Hasdoğan hocamıza da ayrıca teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla.
Sertaç Ersayın
ETMK Başkanı

* Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı
** Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu
entak.etmk.org.tr