ETMK’nın Gelecek Stratejilerini Üyelerimiz ve Paydaşlarımızla Birlikte Arama Konferansında Belirledik.

Tarih: 29.08.2021

ETMK’nın Gelecek Stratejilerini Üyelerimiz ve Paydaşlarımızla Birlikte Arama Konferansında Belirledik.

Ülkemizin endüstriyel tasarım vizyonu ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun önümüzdeki döneme ilişkin stratejilerini ve eylem planlarını belirlemek üzere 20-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında uzaktan erişim ile zoom üzerinden bir Arama Konferansı gerçekleştirildi.

Arama Konferansı, "ortak akıl" yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemidir. ETMK, konferansı, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle dünyada ve Türkiye’de katılımlı yöntemler konusunda 1.500’ü aşkın uygulama gerçekleştirmiş olan, Sabancı Üniversitesi, Arama Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Oğuz BABÜROĞLU ve ARAMA danışmanlarının moderatörlüğü ve yürütücülüğünde, 30’a yakın farklı kurumdan gelen paydaşların katılımı ile gerçekleştirdi.

2 gün süreyle, endüstriyel tasarımın ülkemizdeki geleceğini de birlikte düşünerek, meslek alanının, meslek profesyonellerinin ve ETMK’nın ana hedefleri, stratejilerini, işbirliğine açık, yenilikçi ve rekabetçi bir pencereden öngörülmeye çalışıldı.

ETMK Başkanı, Sertaç Ersayın ve Türk Patent ve Marka Kurumu ile Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ın açılış konuşmaları ile arama konferansı başladı.

Oluşan rapor, stratejik yol haritamız için önemli bir stratejik belge olurken, aynı zamanda Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin Ulusal Tasarım Strateji yol haritaları için de en güncel verilerle beslenmiş, yönelimleri tanımlayan ek bir referans döküman olarak da tanımlanabilir.