ETMK-ENTAK Yüksek Öğretim Programlarının Akreditasyonu için yetki almak üzere Yüksek Öğretim Kalite Kuruluna Başvuruyor.

Tarih: 22 Haziran 2022

ETMK-ENTAK Yüksek Öğretim Programlarının Akreditasyonu için yetki almak üzere Yüksek Öğretim Kalite Kuruluna Başvuruyor.

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde Endüstriyel Tasarım Programlarını aktedite etmek üzere Yüksek Öğretim Kalite Kuruluna (YOKAK) başvuruyor. 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen ETMK 17. Olağan Genel Kurulunda yapılan tüzük değişikliği ile Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulunun (ENTAK) kurulmasına karar verilmişti. Çalışmalarına 2019 yılında ETAK (Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanları Akademik Konseyi) bünyesinde başlayan ve ENTAK’ın çalışma yönetmeliğini hazırlamak ve ENTAK değerlendirme süreçlerini geliştirmek için ETMK bünyesinde görevlendirilen Akreditasyon Komisyonu üç yıllık çalışmalarını sonuçlandırdı. ENTAK Eğitimcileri ilk değerlendirici eğitimini 26 Mayıs 2022 tarihinde verdi.

Yönetim Kurulunun 10 Haziran 2022 tarihli Kararıyla kurulan ENTAK aşağıdaki üyelerden oluşuyor:
ENTAK - Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu
Üniversite Öğretim Üyeleri
Gülay Hasdoğan (Başkan), Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Renk Dimli Oraklıbel (Başkan Yard.), Dr. Öğr. Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi
Deniz Ekmekçioğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Engin Kapkın, Dr. Öğr. Üyesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi
Can Özcan, Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Uygulama Alanından Endüstriyel Tasarımcılar
Orhan Irmak, Dr., Orhan Irmak Tasarım
Sultan Kaygın Sel, Dr., Vestel Elektronik

İşveren Temsilcisi
Görkem Erdoğan, Adel Kalemcilik

Öğrenci Temsilcisi
Berfin Değirmenci, Gazi Üniversitesi

ENTAK’ın yanı sıra aşağıdaki komisyonlar Akreditasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde görev alacak:

Aday Belirleme Komitesi (ABK)
Gülay Hasdoğan (Başkan) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Renk Dimli Oraklıbel (Başkan Yard.) - Bahçeşehir Üniversitesi
Aydın Öztoprak (ETMK Temsilcisi) - TOBB Üniversitesi

ENTAK Eğitimleri Komitesi
Naz A.G.Z. Börekçi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Duysal Tütüncü Demirbaş - Eskişehir Teknik Üniversitesi
Deniz Ekmekçioğlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ölçütler Komitesi
Aydın Öztoprak (ETMK Temsilcisi), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Can Özcan (ENTAK Üniversite Temsilcisi), İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sultan Kaygın Sel (ENTAK Uygulama Alanından Temsilci), Vestel Elektronik
Sedef Süner-Pla-Cerda (ENTAK Değerlendiricisi), TED Üniversitesi

Sürekli İyileştirme Komitesi
Aydın Öztoprak (Başkan, ETMK Temsilcisi),TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Levent Muslular (ETMK Temsilcisi), Prodsdesign
Gülay Hasdoğan, (ENTAK Temsilcisi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Engin Kapkın, (ENTAK Temsilcisi), Eskişehir Teknik Üniversitesi
Gizem Ballı, ETMK Sekreteri

Ayrıntılı bilgi için: https://entak.etmk.org.tr