IDEA Sohbetleri 3 - Kunter Şekercioglu & Dr. Engin Kaptın

IDEA sohbetlerinin üçüncüsü Dr. Engin Kapkın moderatörlüğünde Kilit Taşı Tasarım direktörü Kunter Şekercioğlu ile gerçekleşti. "Hedeflerimizi belirlerken eğitim sırasında edindiğimiz sorgulama yetilerinden yararlanılabilir. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ise ısrarcılık ve süreklilik önemli" diyen Şekercioglu bu söyleşide bölümde eğitimi devam eden ve mezuniyetini yeni tamamlamış genç profesyonellere sektör odağında tüyolar aktarırken kendi deneyimlerini paylaştı. Söyleşinin tamamına yazının sonundaki linkten ulaşabilirsiniz.

Engin Kapkın: Tasarımcı olarak başarılı olmak için neye tutunmak lazım? Bir önerin var mı?

Kunter Şekercioğlu: Öğrenci iken meslek alanı ile ilgili ısrarcı yaklaşmaya başladığımı söyleyebilirim. Üniversitede edindiğimiz sorgulama yetileri, meslek alanında nasıl ilerlemek istediğimizi tespit etmemiz için de kullanılabilir. Kendimi nerede görmek istiyorum, neyi iyi yapıyorum ve neyi geliştirmeye ihtiyacım var. Kısaca kendi swot analizini yaparak ilerlemek bir yöntem olabilir. Hedeflerinizi tanımlamak ve bu hedefler için adım atmak gerekiyor. Dijital araçlar hızlı gelişiyor ve mesleğe yansımasını anlamaya çalışarak, kendimizi yenilemek ve güncel olmak için ısrarcılık önemli. Öğrenciyken başlıyoruz meslek özelinde kendimizi tanımaya, ne istediğimizi tariflemeye, bunun için de mesleğin gerekenleri ne ise öğrenmeye devam etmek bize düşüyor. Mezuniyet sonrasında 1996 yılında çok yoğun bir endüstriyel tasarım hizmeti alan yoktu. Israrcılık ve süreklilik meslek alanına yönelik mezuniyetim sonrasında üretmeye devam etmemi sağlayan değerler oldu. Yaşımız kaç, deneyimimiz ne kadar fazla olursa olsun güncel olmak mühim. Bugün 20 yıl öncesine göre şartlar farklı. Meslek daha tanınmış durumda. Daha fazla tasarım hizmeti alan ya da tasarımcı istihdam eden firma var. İlk günden itibaren gözlemleyerek ilerlemek ve kendi bilgi-becerilerini artırmayı, kendi yetkinliklerini keşfetmeyi ve ısrarcı olmalarını öneririm.

Engin Kapkın: Mesleğin tanımı değişiyor, tasarım şirketlerinin sunduğu hizmetlerin de çeşitliliği var; ürün tasarımından kullanıcı deneyimi tasarımına. Bu değişim profesyonel hayata nasıl yansıyor?

Kunter Şekercioğlu: Değişen şey kullanılan araçlar, araç üstüne yeni araç ekleniyor. Veriye ulaşmak için doğru aracın sizin çantanızda olması önemli. Bu bazen kumpas kullanmak bazen bir çizim programını bilme yetisi. Tasarımcının kendini güncel tutması konusunda sorumluluğu yüksek. Teknolojideki değişimler kişilerin tasarımcı olarak farklı alanlarda rol almasına imkan sağlıyor.

Engin Kapkın: Tasarım tarifnamesi üstüne tez yazdım, hiç de kolay olmadı anlamak tasarımdaki tanımı. Profesyonel yaşamda durum nasıl?

Kunter Şekercioğlu: Farklı ölçekteki firmaların ihtiyacını tanımlama yöntemi değişken. Kendi tasarım departmanı olan büyük ölçekli firmalar ya da küçük-orta ölçekteki işletmelerin alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Tasarımcının burada tasarım tarifnamesini belirlerken markaya dair stratejik kararlar konusunda yönlendirme yapması gerekiyor. Bazen rol olarak beklenen bu olmasa dahi farkettiğimiz bir ihtiyacı ya da bir uyumsuzluğu mutlaka dile getiren tarafta oluyoruz. Okulda üstüne çok çalışılan eğitimcilerin hazırladığı ideal tasarım tanımları profesyonel hayatta karşımıza pek çıkmıyor. Doğru ürünün ne olduğunu tanımlayabilmek için ek toplantılar yaptığımız ve sektör oyuncuları, kullanıcı eğilimleri, pazar araştırması gibi konularda stratejik hamlelerine müdahil olduğumuz çok oluyor.

Söyleşi videosu için tıklayınız.