Aday Üyelik Nedir?

Henüz ETMK’ya üye olma koşullarını sağlamayan ama mezuniyetlerinden sonra Derneğe üye olabilecek kişiler “aday üye” olabilir.

Aday Üyelik Derneğin etkinliklerinde, sosyal medyada ve iletişim listelerinde duyurulur. Öğrenci belgesi ve kimlik bilgilerini Derneğe bildiren öğrenciler öğrenci duyuru listesine dahil edilir. Mesleği ilgilendiren; iş ilanları, kanun değişiklikleri veya fuar, sergi, söyleşi, çalıştay haberleri gibi bilgiler düzenli olarak bu listede duyurulur.

Aday Üyelik Şartları

Derneğe aday üye olabilmek için:

1. Endüstriyel Tasarım bölümlerinde lisans öğrencisi olduğunu belgelemek,

2. Vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi ve ıslak imzalı dilekçe ile Dernek Yönetim Kuruluna (elden, internet sitesi üzerinden, posta veya e- posta ile) başvurmak gerekir.

Aday Üyelik Formu için Tıklayınız