0-549-229 82 36 info@etmk.org.tr
Logotop

Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

LOGO YAZILIM 3 BOYUTLU KURUMSAL ÖDÜL TASARIMI  YARIŞMA KOŞULLARI

Logo yazılım tarafından üniversitelerimizin tasarım bölümlerinde eğitim gören öğrenciler arasında, özel günlerde logo yazılım tarafından kullanılmak üzere 3 boyutlu üretilebilecek kurumsal ödül nesnesi tasarımı yarışması düzenlenmiştir. 
 
Yarışma Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) kurallarına uygun planlanmıştır.
 
YARIŞMANIN AMAÇLARI 
Logo Yazılım’ın düzenlediği etkinliklerde/yarışmalarda sunulmak üzere özgün ödül heykelciği 
ya da nesnesi için proje elde etmek ve seri üretim ile üretmek.
YARIŞMANIN KONUSU
Logo Yazılım için ödül heykelciği ya da ödül nesnesi tasarlanması. Tasarımlar Logo Yazılım’ın kurumsal kimliğini temsil edebilecek nitelikte olmaları, estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. 
Tasarımların en uzun kenarı 35 cm yi geçmemeli, kendi başına dik durabilmelidir. 
Her tasarım üzerinde en az 5 cm uzunluğunda Logo Yazılım logosu ve ödülün ne için, kime ve hangi yılda verildiğini yazabilecek 3 satırlık bir boş alana sahip olmalıdır.
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
I. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin, tasarım ve güzel sanatlar eğitimi veren bölümlerinde (Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Heykel, Resim, Mimarlık vd.) 
lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
II. Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir: 
• Bireysel olarak
• Grup olarak (*) 
Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır. 
Grup en fazla 5 öğrenciden oluşabilir. Bir grup lideri seçilir, seçilen grup lideri tüm ödülleri teslim alma yetkisine sahiptir.
III. Yarışmacıların;
a. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
b. Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor ve/veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan veya seçici kurul üyelerinin birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
c. Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır. 
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
IV. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları ödül Logo Yazılım tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır. 
V. Ödül kazanan projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.logoyarisma.com) duyurulacaktır. 
TEMEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Yenilikçilik (Özgünlük)
2. Estetik
3. Uygulanabilirlik
4. İhtiyaca Yanıt Verebilirlik 
5. Sürdürülebilirlik
YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
Yarışmaya katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:
I. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası (www.logoyarisma.com) aracılığıyla yapılacaktır. 
II. Her yarışmacı grubu şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir: 
• Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.logoyarisma.com) temin edilecek “Yarışma Koşullarını” okuduktan sonra, 
• Tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgilerini” dolduracak,
• Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formunu” ve “Taahhütnameyi” eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylayacak,
• A3 boyutundaki özel proje kâğıdına ister bilgisayar ortamında (3D Bilgisayar destekli sunumlarda en az 3 farklı açıdan görünümün gösterilmesi gerekir) isterse dökümünü alıp elle çizip tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak hem web sitesindenhem de posta yoluyla 2 farklı şekilde gönderecektir: 
1) WEB sayfasına (www.logoyarisma.com) doğrudan eklenmeli, 
2) LOGO YAZILIM GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNOPARK NO: 609 GEBZE 41480 KOCAELİ adresine posta veya kargo ile gönderilmelidir.
Yarışmaya gönderilen tasarlanmış nesnenin 1/1 ölçekli beyaz maketinin (mock-up) teslimi posta ile yukarıda belirtilen adrese gönderilecektir. Maketin hafif malzemeden (maket kartonu, karton, köpük vb.) 1/1 ölçekli yapılması, biçim, hacim ve ölçülerin makette tasarımı doğru ifade etmesi, varsa grafiklerin üzerinde gösterilmesi beklenir. Seçici Kurul çalışması sonrasında maketler yarışmacılara geri verilmez.
Beyaz maket yerine, tasarımda önerilen malzeme ya da yakın, benzer malzeme ile yapılan 1/1 ölçekli prototip göndermek katılımcının isteğine/seçimine bağlıdır. Maket –ya da prototipler – bir kutu içinde posta yoluyla ya da elden teslim edilebilir. 
(Not: Tasarımların her şekilde de ulaştığının teyidinin alınması gerekmektedir.)
• Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Söz konusu projenin aynı hali e-posta yoluyla da LOGO YAZILIM’a gönderilecektir.
• LOGO YAZILIM’a gönderilecek tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. 
• Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda detayları verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar yazılacaktır. 
Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar : 
(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)
• Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 100 karakter ile)
• Üretimde Kullanılacak Malzemeler
• Üretimde Kullanılacak Teknikler 
• Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi”, “Vesikalık Fotoğraf” ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni (T.C. Kimlik Numarası mutlaka olmalıdır) WEB sitesine (www.logoyarisma.com) doğrudan yükleyerek LOGO YAZILIM’a ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.
• Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine (www.logoyarisma.com) yüklenerek bilgilerin LOGO YAZILIM ulaşmasını takiben her yarışmacı grubuna bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun LOGO YAZILIM tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacı / yarışmacı grubu başvuru yapmış sayılmayacaktır. 
• Başvuru numarası ve yarışmacı / yarışmacı grubunun kendisi tarafından oluşturulan şifrenin yarışmacılar tarafından unutulmaması için kaydedilmesi önem taşımaktadır. 
I. WEB sitesinden (www.logoyarisma.com) başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin okunması, ardından yarışma başvuru formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Tek bir ikona tıklayarak yapılacak olan bu taahhütname onaylanması işlemi;
II. Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu,
III. Yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği, anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanması işlemi ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. 
IV. “Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş” zorunlu olmayıp, arzu edilirse yarışmacılar tarafından hazırlanarak başvuruya ilave edilebilir. Proje raporu, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
V. “Taahhütname Formunda”, ilgili gruba ait kişi sayısınca ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır. 
VI. Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Taahhütnameyi” doldurup onaylayacaklardır.
VII. Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formunun” üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
VIII. Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek LOGO YAZILIM’a göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenilebilecektir. 
IX. Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek LOGO YAZILIM’a göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.
X. Tasarım üzerinde; sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, katılım şekli yer alacaktır. 
XI. “AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir.
Ayrıca başarısız olan katılımcıların çalışmalarının yayınlanmasını reddetme hakkı vardır. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır. 
XII. Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
XIII. Yarışmacıların teknolojik araştırma yapmaya özendirilmesi, özgün tasarım yapmaları için yönlendirilmesi, öğretim üyelerinin proje gruplarına sadece yol gösterici olarak destek vermesi temel prensip olacaktır.
XIV. Okullar müfredatın gereksinimi olarak öğrencilerden herhangi yaratıcılık gerektiren bir işi tamamlamış olmalarını isteyebilirler. Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayı sunup sunmamakta serbesttir.
XV. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir. 
YARIŞMA TAKVİMİ ve SEÇİCİ KURUL
Yarışma İlan Tarihi: 20 ARALIK 2013
Proje Kabulü (son başvuru tarihi): 20 ŞUBAT 2014
Seçici Kurul çalışma tarihi: 21 -23 ŞUBAT 2014
Sonuçların açıklanması Ödül Töreni Duyurusu: 3 MART 2014
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ 
EMRE SENAN (GRAFİK TASARIMCI)
BİHRAT MAVİTAN (HEYKELTRAŞ, DGSA)
MİNE OVACIK (ENDÜSTRİYEL TASARIMCI, ÖĞRETİM ÜYESİ)
ORHAN IRMAK (EDÜSTRİYEL TASARIMCI, ETMK ÜYESİ)
TUĞRUL TEKBULUT (YÖNETİCİ)
Seçici Kurul gerektiği takdirde yarışmayı kazanan tasarımcıya 
değişiklik önerisi götürme hakkını saklı tutar.
Raportör
FATMA ASLANTEKİN
Seçici Kurul Üyeleri tasarım yarışması sonucunda 
yarışma ve ödül alan projelere yönelik bir rapor hazırlayacaktır.
. Katılımcıların sayısını, seçici kurul üyelerinin isimlerini, 
kazananların isimlerini ve seçici kurula teslim edilen çalışmaların nitelikleri 
hakkındaki yorumlarını içerecek rapor ETMK’ya sunulacaktır.
Yarışma Moderatörü
EMRE SENAN
ÖDÜL 
Yarışma tek bir ödül verilerek sonlandırılacaktır: 10000 TL.
Para ödülü yarışma sonuçlandıktan sonra en geç bir ay içerisinde kazanana ödenecektir.
TASARIMLARIN VE MAKET VEYA PROTOTİPLERİN GÖNDERİLECEĞİ YER
Yarışma Sekretaryası: CANAN ÇİÇEK-SİNEM ZENGİNÇELEBİ
Adres: LOGO YAZILIM GOSB TEKNOPARK NO:609 41480 GEBZE KOCAELİ 
Tel0 0262 679 83 09/83 01 
Faks 0262 679 80 80 
GSM 0532 260 42 43 
E-Posta canan.cicek@logo.com.tr , sinem.zengincelebi@logo.com.tr 
olarak belirlenmiştir. 
Posta ile gönderilecek iletilerin yukarıda belirtilen son Başvuru tarihi 20 OCAK 2014 tarihi saat 17.00 ye kadar belirtilen adrese ulaşması gerekir. 
YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Yarışma sonucunda ödül kazananlar ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde ilan edilecektir.
Tüm katılımcılar yarışmanın sona erme tarihinden sonra iki ay içinde ödül kazananların isimlerinden haberdar edilecektir.
TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
• 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
• Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden LOGO YAZILIM, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden LOGO YAZILIM, yarışmada ödül alan projeyi yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.
• Dereceye giremeyen tasarımların paftaları 7-30 Mart 2014 tarihleri arasında yarışma sekreteryasından alınabilir veya karşı ödemeli olarak gönderilmeleri istenebilir. Bu tarihler arasında alınmayan projeler LOGO YAZILIM arşivine alınacaktır.
• Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden LOGO YAZILIM’dan bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. 
• Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden firma, “Firma Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır. 
• Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyelerinin, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyeleri ile özel ödül veren firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir. 
• Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
• Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden firma, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.
• Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası ve teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır. 
• Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden firmayı bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller LOGO YAZILIM tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır. 
• Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.logoyarisma.com) duyurulacaktır. 
• Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir. 
• Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir. 
• Bu yarışmaya WEB sitesi (www.logoyarisma.com) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.