0-549-229 82 36 info@etmk.org.tr

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi” Hakkında ETMK’nın Görüşü

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi?ni Mart 2016″da başlatmıştır. Projenin http://genctasarim.oka.org.tr/#hakkinda bağlantısındaki internet sitesinde verilen bilgilere göre amacı, endüstriye yönelik üretimde fark yaratabilmek için malzeme, biçim işleme mekanizmaları, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir duyarlılıkla ortaya koyabilen tasarımcılara duyulan ihtiyaca yönelik olarak endüstriyel tasarım alanında fark yaratacak genç tasarımcıların ve bu alanda istihdam edilecek ara elemanların yetiştirilmesidir. Proje, TR83 Bölgesinde endüstriyel tasarım alanında 15-29 yaş arası en az meslek lisesi mezunu 60 gence Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illerinde öne çıkan sektörlere yönelik endüstriyel tasarım alanında mesleki eğitim vererek gençlerin istihdam edilebilirliğinin arttırılmasını hedeflemektedir.

Proje, bu amaç ve hedefleri ile Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir üniversitelerde lisans düzeyinde eğitimi verilen endüstriyel tasarım mesleğini sekiz ayda kurs düzeyinde verilen derslerle kazandırmayı öngörmektedir. Böylesi bir eğitimle endüstriyel tasarım alanında tasarımcıların veya ara elemanların yetiştirilmesi mümkün değildir. Endüstriyel tasarım sürecine yardımcı olan ara elemanlar ‘teknik ressamlık’ veya ‘modelcilik’ konularında teknik liselerde yetiştirilmektedir. Tüm tasarım sürecine yardımcı olmak üzere tanımlanmış ‘endüstriyel tasarım ara elemanı’ gibi bir meslek yoktur.

Endüstriyel tasarım alanında dört yıllık üniversite eğitimi sonucunda elde edilen mesleki yetkinliklere sahip olmayan kişilerin endüstriyel tasarımcı gibi istihdam edilmeleri ve ürün tasarımı yapmaları, gerek kamu yararını doğrudan ilgilendiren kullanıcı güvenliği ve çevresel etki açısından gerekse üreticileri doğrudan ilgilendiren yasal sorumluluklar ve pazar başarısı açısından yüksek riskler taşır. Türkiye’de endüstriyel tasarım alanında lisans derecesine sahip 4.000 civarında endüstriyel tasarımcı vardır; her yıl bu alandaki 30 lisans programından 800’e yakın endüstriyel tasarımcı mezun olmaktadır; bunlara rağmen bu alanda sahip olduğumuz yetişmiş nitelikli insan kaynağının Türkiye genelinde istihdamı çok yetersiz düzeydedir. Kamu kaynaklarının, endüstriyel tasarım alanında lisans diplomasına sahip ehil kişilerin Türkiye genelinde endüstride ve kamuda istihdamını arttırmaya yönelik olarak kullanılması proje amaçlarının gerçekleştirilmesine en sağlıklı şekilde hizmet edecektir.

Endüstriyel tasarım alanında genç istihdamın artırılması önemlidir. Bu amaçla yürütülen projeler, bu alanda lisans eğitimi almış kişilerin endüstride istihdamını desteklemeyi hedeflemelidir. Yetkin olmayan kişilere verilecek kurs düzeyinde kısa süreli eğitimlerle endüstriyel tasarım alanına yönelik eleman yetiştirmeyi hedefleyen OKA projesinin bu uygulama şekli değiştirilmelidir.

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu