skip to Main Content
0-549-229 82 36 info@etmk.org.tr

ETMK BASIN DUYURUSU, 05.06.2013

Türkiye’de endüstriyel tasarımcıların mesleki örgütü olan Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Merkez, Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri Yönetim Kurullları son günlerde ülkemizde meydana gelen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki görüşleri kamuoyuyla paylaşır:

1) Demokratik ülkelerde, her ölçekte ve düzeyde tasarım proje kararlarında bilimsel ve mesleki ilkelerin gözetilmesi, karar verme süreçlerinde demokratik bir yol izlenmesi, ilgili tarafların görüş ve taleplerinin dikkate alınması ve hukuki süreçlere saygı gösterilmesi gerekir. 

2) Türkiye’de yaşam kalitesinin yükselmesi ve Türk sanayiinin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için hayati öneme sahip olan tasarım faaliyeti ancak özgür ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilebilir. Özgür ve demokratik bir ortam yaratıcılığın yeşermesi ve gelişmesi için de elzemdir. Tüm ilgili kurumların ve yetkili bireylerin böyle bir ortamın sağlanması konusunda duyarlı olması ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

3) Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar karşısında, ETMK üyesi endüstriyel tasarımcılar, ülke sorunları ile ilgili olarak talep ve endişelerini demokratik yolla dile getiren yurttaşlara saygı gösterilmesini talep etmekte, kolluk kuvvetlerinin demokratik protesto haklarını kullanan kişilere karşı orantısız ve aşırı şiddet uygulamasını doğru bulmamaktadır. Protestoların nedenlerini anlamak üzere ilgili taraflarla sağlıklı bir diyaloğun ve demokratik bir ortamda sorunlara çözüm arayışının başlatılmasının en doğru yöntem olduğuna inanıyoruz. ETMK üyeleri, bu yöndeki çabalara ellerinden gelen desteği vereceklerini ilan eder. 

ETMK Merkez, İstanbul, İzmir ve Ankara Şubeleri Yönetim Kurullları

Back To Top