skip to Main Content
0-549-229 82 36 info@etmk.org.tr

Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması

Afet ve acil durum yönetiminde uluslararası düzeyde model oluşturan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı “Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması’’ düzenliyor.
Yarışma, doğal afetlerin sıklıkla meydana geldiği ülkemizde, afetten etkilenenlerin hızlı bir şekilde normal hayatlarına döndürülmesini sağlamak amacıyla afetzedelerin öncelikli ihtiyacı olan geçici barınma ünitelerinin hızlı bir şekilde yerine ulaştırılması ve kurulmasına yönelik afet öncesinde yapılan planlamalar kapsamında düzenlenmektedir.
Yarışma hakkında detaylı bilgiyi http://yarisma.afad.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.
Back To Top